สิ่งอำนวยความสะดวกภายในโรงเรียน

สิ่งอำนวยความสะดวกภายในโรงเรียน

โรงเรียนสองภาษาระยองได้มีการลงทุนอย่างมากในเรื่องสิ่งอำนวยความสะดวกของโรงเรียนเพื่อให้เราได้บรรลุตามเป้าหมายของเราในการให้การศึกษาที่มีคุณภาพสูงสุด ในปัจจุบันโรงเรียนเรามีอาคารเรียน 3 หลังและมีเครื่องปรับอากาศในห้องเรียนทุกห้อง และรวมถึงพื้นที่สำหรับทำกิจกรรมอื่นๆด้วยเช่นกัน โดยห้องเรียนของระดับชั้นอนุบาลได้มีการติดตั้งเครื่องกรองอากาศเพิ่มเติมอีกด้วย

นอกเหนือจากนี้ เรายังมีห้องปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์ (รวมถึงห้องอุปกรณ์ไอแพดสำหรับนักเรียนทั้ง 2ระดับคืออนุบาลและประถมศึกษา) ห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์ของฝ่ายประถม 2 ห้อง, ห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์ฝ่ายมัธยม 3 ห้อง, ห้องส่งเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนทั้งสามระดับคืออนุบาล, ประถมและมัธยม ห้องส่งเสริมทักษะการอ่านภาษาไทยและห้องส่งเสริมการเรียนภาษาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่ฝ่ายมัธยม, และยังมีห้องสมุดกลางขนาดเท่ากับสองห้องคู่, ห้องสมุดที่แยกต่างหากของฝ่ายอนุบาล, ห้องศิลปะขนาดสองห้องคู่, ห้องเรียนการงานอาชีพ, ห้องดนตรี 2 ห้องและห้องปฐมพยาบาลใหม่ที่มีครูพยาบาลวิชาชีพประจำการด้วย สำหรับพื้นที่สนามเด็กเล่น เรามีสนามเด็กเล่นของนักเรียนอนุบาลและสนามเด็กเล่นสนามใหม่ของเด็กประถม 2 สนาม, โรงอาหารและร้านขายขนมที่ปรับโฉมใหม่ สนามกีฬาในร่ม 2 สนาม (หนึ่งสนามที่มีขนาดใหญ่เป็นสนามเท่า) และห้องประชุมใหญ่

และการเป็นโรงเรียนในเครือเดียวกันกับโรงเรียนนานาชาติการ์เด้น อิสเทิร์น ซีบอร์ด, โรงเรียนสองภาษาระยองจึงได้รับอนุญาตให้เข้าถึงห้องประชุมขนาดใหญ่ในร่มของโรงเรียนนานาชาติการ์เด้น อิสเทิร์นซีบอร์ดได้ เพื่อใช้สถานที่สำหรับกิจกรรมและการแสดงต่างๆ ทั้งสนามกีฬาที่กว้างขวางและสระว่ายน้ำทั้งสองสระที่ได้รับการดูแลเป็นอย่างดี นอกจากนี้โรงเรียนสองภาษาระยองยังมีความมั่นคงและปลอดภัยจากการติดตั้งกล้องวงจรปิดทั่วทั้งโรงเรียนอีกด้วย

ตึกของฝ่ายอนุบาลที่เพิ่งได้รับการสร้างให้เสร็จสมบูรณ์ไปเมื่อไม่นานมานี้ ยังมีห้องประชุมขนาดใหญ่ และเรายังมีสนามกีฬาเอนกประสงค์ขนาดใหญ่เป็นสองเท่าของสนามเดิม เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันกีฬาหรือการจัดการแสดงต่างๆ

สิ่งอำนวยความสะดวกทั้งทางด้านการศึกษาและด้านกีฬาซึ่งมีความพรั่งพร้อมที่โรงเรียนสองภาษาระยองนั้น จะได้มีการพัฒนาให้ได้มาตรฐานทัดเทียมกับมาตรฐานของโรงเรียนนานาชาติต่อๆ ไป