ผลการเรียนและผู้สำเร็จการศึกษา

ผลการเรียนและผู้สำเร็จการศึกษา

ความสำเร็จในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน

ที่โรงเรียนสองภาษาระยอง เราไม่เพียงแค่มีความยอดเยี่ยมในด้านภาษาอังกฤษ แต่เรายังเก่งในด้านวิชาที่เป็นภาษาไทยด้วย

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้จัดให้มีการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน เพื่อประเมินความสามารถในการเรียนของนักเรียน ซึ่งประกอบไปด้วย 5 วิชาหลักตามหลักสูตรทางการศึกษาของไทย ได้แก่

 1. ภาษาไทย
 2. ภาษาอังกฤษ
 3. คณิตศาสตร์
 4. วิทยาศาสตร์
 5. สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม

โรงเรียนสองภาษาระยอง มีบันทึกผลการสอบของนักเรียนที่แสดงถึงประสิทธิภาพกว่าโรงเรียนอื่นๆ ในพื้นที่อิสเทิร์นซีบอร์ด ในการสอบโอเน็ต ของป. 6, ม.3 และ ม. 6 ซึ่งเป็นที่น่าประทับใจและความน่าสนใจของโรงเรียนอื่นๆ ที่อยากรู้ว่า เราทำได้อย่างไรที่นักเรียนไม่เพียงแข็งแกร่งกว่าในภาษาอังกฤษ แต่เรายังทำได้ดีกว่า ในการสอบวิชาที่เป็นภาษาไทย ต่างๆ อีกด้วย

สช หรือสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

ได้พิจารณามอบรางวัลสำหรับผลการสอบโอเน็ตดีเด่น

 • พ.ศ. 2558 - 'อันดับที่ 1' – โรงเรียนเอกชนที่มีผลคะแนนสอบเฉลี่ย 5 วิชาสูงที่สุดในระดับประเทศ ของการสอบระดับป.6 และ ม.3 และเป็นโรงเรียนเอกชนที่มีคะแนนสอบสูงที่สุดของจังหวัดระยอง อีกด้วย
 • พ.ศ. 2557 - 'อันดับที่ 1' – โรงเรียนเอกชนที่มีผลคะแนนสอบเฉลี่ยสูงที่สุดในระดับ ป. 6, อันดับที่ 1 ของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดระยอง และอันดับที่ 2 ในระดับม. 6 ด้วยคะแนน 42.03% ซึ่งห่างจากอันดับหนึ่งเพียง 0.87% เท่านั้น เราเป็นโรงเรียนเอกชนเพียงแห่งดียวในจังหวัดระยอง ที่ได้รับรางวัลการเรียนการสอนยอดเยี่ยมประจำปีการศึกษา 2558-2559
 • พ.ศ. 2556 - 'รางวัลเหรียญทองแดง' สำหรับชั้น ป.6
 • พ.ศ. 2555 - 'รางวัลเหรียญทองแดง' สำหรับชั้น ม. 3 และ ป.6
 • พ.ศ. 2554 - 'รางวัลเหรียญเงิน' สำหรับชั้น ม. 3 และ รางวัลเหรียญทองแดง สำหรับชั้น ป.6
  โรงเรียนสองภาษาระยองเป็นโรงเรียนเอกชนแห่งเดียวในจังหวัดระยองที่ได้รับรางวัลความสำเร็จสูงที่สุดในระดับม. 3 เราเป็นหนึ่งในห้าของโรงเรียนที่ได้รับรางวัลความสำเร็จสูงสุดในระดับ ป. 6 ด้วย
 • พ.ศ. 2553 - 'รางวัลเหรียญเงิน' สำหรับโรงเรียนเอกชนยอดเยี่ยมสองปีติดต่อกัน (ปี 2553 – 2554) โรงเรียนสองภาษาระยองเป็นโรงเรียนหนึ่งในสองโรงเรียนเท่านั้นในจังหวัดระยอง ที่ได้รับรางวัลโรงเรียนยอดเยี่ยมอย่างต่อเนื่อง
 • พ.ศ. 2552 - 'รางวัลเหรียญเงิน'