การบริการต่างๆของโรงเรียน

การบริการต่างๆของโรงเรียน

ข้อกำหนดด้านรถรับ-ส่งของโรงเรียน

บริการรถรับ-ส่งของโรงเรียนสองภาษาระยอง

โรงเรียนสองภาษาระยอง เปิดให้บริการรถรับ-ส่งกว่า 20 คันที่ครอบคลุมไปตามเส้นทางต่างๆ รถแต่ละคันจะมีพนักงานขับรถที่ได้รับใบอนุญาตและผู้ควบคุมดูแลประจำรถ เรากำหนดให้นักเรียนหนึ่งคนต่อหนึ่งเบาะที่นั่ง และผู้ควบคุมดูแลประจำรถจะได้รับแจ้งให้คาดเข็มขัดนิรภัยตลอดการเดินทางไป-กลับจากโรงเรียนอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ยังมีตัวแทนนักเรียนที่ประจำอยู่กับรถสายต่างๆ แต่จะเป็นผู้รายงานปัญหาต่างๆที่เกี่ยวกับรถโรงเรียนให้แก่เจ้าหน้าที่ทราบ

ด้วยความปลอดภัยนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญ ดังนั้น นักเรียนที่ไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิเสธที่จะคาดเข็มขัดนิรภัยบนรถรับ-ส่งของโรงเรียนจะได้รับการตักเตือน และจะถูกห้ามในการใช้บริการรถรับ-ส่งโรงเรียนในที่สุด ทั้งนี้ บริษัทผู้จัดให้บริการรถจะได้รับการชี้แจงเกี่ยวกับจรรยาบรรณการปฏิบัติเพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับนักเรียนอย่างเคร่งครัด ซึ่งจะมีการตรวจสอบตามช่วงเวลาเพื่อให้มั่นใจว่า ผู้ให้บริการรถรับ-ส่งของโรงเรียนได้ปฏิบัติตามนโยบายของโรงเรียน

เส้นทางการวิ่งให้บริการรับ-ส่ง

เส้นทางที่รถโรงเรียนวิ่งในเขตชลบุรีและระยองมีดังต่อไปนี้ :

  • พัทยา / นาเกลือ / ซอยสยามคันทรี่คลับ / มาบประจัน
  • นาจอมเทียน / บางสะเหร่ / บ้านอำเภอ
  • เขาชีจันทร์
  • สัตหีบ / กม. 10
  • ระยอง / ทับมา / มาบข่า / นิคมพัฒนา
  • มาบตาพุด / ห้วยโป่ง
  • บ้านฉาง / เนินกระปรอก / หาดน้ำริน
  • สนามกอล์ฟเซนต์แอนดรูว์

ข้อมูลเพิ่มเติม

ห้องปฐมพยาบาล/ห้องพยาบาล

เรามีห้องพยาบาลกลางที่มีอุปกรณ์ครบครัน ซึ่งมีครูพยาบาลประจำอยู่ตลอดวันและเวลาเรียน รถของโรงเรียนมีความพร้อม เตรียมไว้ตลอดเวลาเพื่อพานักเรียนที่เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินไปส่งยังโรงพยาบาล

ในการจัดกิจกรรมหรือมีการแข่งขันกีฬาใดๆ เราจะจัดให้มีครูพยาบาลอย่างน้อยหนึ่งท่านคอยดูแลอยู่ในกิจกรรมนั้นๆ ด้วย นักเรียนของเราทุกคนจะได้รับการคุ้มครองด้วยประกันอุบัติเหตุที่โรงเรียนจัดไว้ให้ และนอกจากนี้ โรงเรียนสองภาษาระยองยังได้รับการตรวจติดตามด้านสุขอนามัยเป็นประจำเพื่อยับยั้งการแพร่กระจายของเชื้อโรคต่างๆ ทั้งยังมีการฉีดพ่นควันเพื่อกำจัดยุงเป็นระยะ ซึ่งเป็นเหตุผลด้านสุขอนามัยอีกเช่นกัน

โรงอาหาร

อาหารทุกมื้อได้รับการจัดเตรียมโดยเจ้าหน้าที่โรงอาหารของโรงเรียน โดยมีผู้จัดการด้านอาหารเข้ามาคอยดูแล ให้อาหารทุกมื้อมีคุณค่าทางโภชนาการและสมดุลต่อนักเรียนของเรา

นอกจากด้านอาหารแล้ว เรายังได้มีการพิจารณาปรับปรุงตกแต่งโรงอาหารใหม่และเพิ่มอุปกรณ์สิ่งของเครื่องใช้ เมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมานี้ ด้วยความมุ่งหมายที่อยากให้นักเรียนมีสุขภาพที่ดี มีอาหารอุ่นร้อนทานในแต่ละวัน

ร้านจำหน่ายเครื่องแบบ

ร้านจำหน่ายเครื่องแบบอยู่ถัดจากส่วนของสำนักงานส่วนหน้า และเปิดบริการจำหน่ายทุกวันทำการและตามชั่วโมงทำการของโรงเรียน เจ้าหน้าที่ของเรายินดีที่จะให้ความช่วยเหลือท่านในการจัดหาเครื่องแบบนักเรียนที่ถูกต้องและชุดพละที่เหมาะสมให้แก่นักเรียน

n-b

ชุดลำลองสำหรับเด็กชายระดับเนอสเซอรี่

n-g

ชุดลำลองสำหรับเด็กหญิงระดับเนอสเซอรี่

nursery

ชุดลำลองสำหรับเด็กนักเรียนระดับเนอสเซอรี่

k1-3-std-b

ชุดเครื่องแบบนักเรียนระดับอนุบาล (ชาย)

k1-3-std-g

ชุดเครื่องแบบนักเรียนระดับอนุบาล (หญิง)

k1-3-pe

ชุดเครื่องแบบพละของนักเรียนระดับอนุบาล

p1-3-std-b

ชุดเครื่องแบบนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น (ชาย)

p1-3-std-g

ชุดเครื่องแบบนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น (หญิง)

p1-3-pe

ชุดเครื่องแบบพละของนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น

ชุดเครื่องแบบทัศนศึกษาของนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น

p4-6-std-b

ชุดเครื่องแบบนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ชาย)

p4-6-std-g

ชุดเครื่องแบบนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย (หญิง)

p4-6-pe

ชุดเครื่องแบบทัศนศึกษาของนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย

ชุดเครื่องแบบพละของนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย

m1-3-std-b

ชุดเครื่องแบบนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ชาย)

m1-3-std-g

ชุดเครื่องแบบนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (หญิง)

m1-3-pe

ชุดพละนักเรียนระดับมัธยมตอน

r5

ต้นชุดเครื่องแบบทัศนศึกษาของนักเรียนระดับมัธยมตอนปลาย

m4-6-std-b

เครื่องแบบนักเรียนระดับมัธยมตอนปลาย (ชาย)

m4-6-std-g

เครื่องแบบนักเรียนระดับมัธยมตอนปลาย (หญิง)

r4

ชุดเครื่องแบบทัศนศึกษาของนักเรียนระดับมัธยมตอนปลาย

r6

ชุดพละนักเรียนมัธยมตอนปลาย

p4-6-sct

ชุดเครื่องแบบลูกเสือและเนตรนารี (ป.4-ป.6)

m1-3-sct

ชุดเครื่องแบบลูกเสือและเนตรนารี (ม.1-ม.3)

m4-6-rd

ชุดนักศึกษาวิชาทหาร (ม.4-ม.6)