โรงอาหาร และ ร้านเครื่องดื่ม

โรงอาหาร

โรงอาหารของเราได้มีการตกแต่งเพิ่มเติมและติดตั้งอุปกรณ์ใหม่ที่สำคัญ รวมถึงที่อุ่นอาหาร เพื่อให้นักเรียนได้รับประทานอาหารที่อุ่นร้อน ในช่วงมื้อเที่ยงตามหลักโภชนาการ
เรายังได้เพิ่มพื้นที่สำหรับร้านเครื่องดื่ม ซึ่งมีขนมและเครื่องดื่มนานาชนิด ที่เตรียมไว้จำหน่ายในช่วงเที่ยงและเวลาพักอีกด้วย

รายการอาหารต่างๆ ได้รับการวางแผนในแต่ละครึ่งภาคเรียนเป็นการล่วงหน้า โดยผู้จัดการด้านอาหาร ซึ่งรายการต่างๆ สามารถเข้าชมได้ด้านล่างนี้

เข้าชมรายการอาหารกลางวันของนักเรียนอนุบาลและเนอสเซอรี่

เข้าชมรายการอาหารกลางวันของนักเรียนประถมและมัธยม