กล่าวต้อนรับจากคุณครูใหญ่

กล่าวต้อนรับจากคุณครูใหญ่

ดิฉันมีความยินดีอย่างยิ่ง ที่จะได้เปิดตัวเว็บไซต์ใหม่ของโรงเรียนสองภาษาระยอง ซึ่งเว็บไซต์ใหม่นี้มีข้อมูลเนื้อหาต่างๆ มากมายที่เกี่ยวกับโรงเรียนและการดำเนินการต่างๆ ของโรงเรียน ทั้งยังค้นหาได้ง่ายขึ้นอีกด้วย แต่เนื่องจากยังมีเนื้อหาบางส่วนของเว็บไซต์ที่ยังคงกำลังอยู่ในระหว่างการดำเนินการปรับปรุง เราจึงขอให้ท่านได้โปรดอดใจรอ ในขณะที่เรากำลังกลั่นกรองและจัดทำเนื้อหาสาระต่างๆ ให้เป็นปัจจุบัน

เช่นเดียวกับการปรับปรุงเว็บไซต์ของเรา โรงเรียนของเราได้มีการพัฒนาในหลายๆ ส่วน ตั้งแต่เปิดการเรียนการสอนในปี 2547 ตลอดระยะเวลาที่ผ่าน เราได้ขยายเพิ่มขีดความสามารถในการรับนักเรียนมากกว่า 800 คน ที่ย้ายมาเรียนที่โรงเรียนในปัจจุบันของเรา และตึกที่สร้างหลังใหม่เพื่ออำนวยความสะดวกในการเรียนการสอนของเราอีกด้วย เรามีความภาคภูมิใจเป็นอย่างมากกับอุปกรณ์กีฬาใหม่ที่เอื้อในการเล่นกีฬาได้อย่างยอดเยี่ยมและตึกอนุบาลที่แสดงความเป็นศิลปะซึ่งได้เปิดใช้อาคารในปี 2558 ที่ผ่านมา ทั้งยังได้วางแผนการพัฒนาด้านวิชาชีพสำหรับครูผู้สอนทุกปี, ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ในหลักสูตรการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องและเพิ่มเติมในส่วนของการช่วยเหลือสนับสนุนต่างๆ แก่นักเรียนของเรา

หลายท่านได้แสดงความคิดเห็นตลอดช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา และการเติบโตของโรงเรียนนั้น ก็ได้แสดงให้เห็นเป็นที่ประจักษ์แล้ว ซึ่งหลังจากนี้เราจะต่อเนื่องในการสร้างความรู้สึกของการเป็นครอบครัวและการเป็นสมาชิกของโรงเรียน ด้วยความแข็งแกร่งของสายใยระหว่างโรงเรียน, ครู, นักเรียนและศิษย์เก่านั้นมีความสุดพิเศษ การได้เห็นความสำเร็จของบรรดาศิษย์เก่าของเรานั้น ถือเป็นการรับรองถึงการบรรลุตามพันธกิจของเราที่ว่า “โรงเรียนสองภาษาระยองมอบโอกาสที่เท่าเทียมกันให้กับนักเรียนทุกคนเพื่อพัฒนาตนเองภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านทางหลักสูตรสองภาษาที่เป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียน โดยใช้วิธีการสอนในรูปแบบที่ดีที่สุดทั้งไทยและสากล” โรงเรียนสองภาษาระยองจะยังมุ่งหมาย เพื่อจัดหาบริการที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับโรงเรียนเราทุกคน และจะเป็นผู้นำด้านการศึกษาในภูมิภาคนี้ต่อไป

ขั้นตอนการจัดการศึกษาของโรงเรียนสองภาษาระยองนั้นเป็นการเรียนการสอนแบบสองภาษาที่ใช้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างเต็มรูปแบบโดยคู่ขนาน ซึ่งมอบโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กๆ ที่มีอายุตั้งแต่สามปีขึ้นไปหรือมากกว่า ภายใต้สิ่งแวดล้อมแบบสองภาษาที่เอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้ของเด็กๆ ทั้งกีฬา, ศิลปะและกิจกรรมทางสังคมที่หลากหลาย ซึ่งมีส่วนร่วมในหลักสูตรการเรียนการสอนมากขึ้น สร้างความได้เปรียบที่พิสูจน์แล้วของการเรียนในรูปแบบสองภาษา

ดิฉันขอเรียนเชิญท่านผู้ปกครองที่คาดหวังถึงโรงเรียนในอนาคต ได้เข้ามาและเยี่ยมชมสิ่งที่เราจะนำเสนอให้ท่านและวิธีการดำเนินการของโรงเรียนของเรา

tia

Tia Duffy

ครูใหญ่

พันธกิจ

โรงเรียนสองภาษาระยองมอบโอกาสที่เท่าเทียมกันให้กับนักเรียนทุกคนเพื่อพัฒนาตนเองภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านทางหลักสูตรสองภาษาที่เป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียน โดยใช้วิธีการสอนในรูปแบบที่ดีที่สุดทั้งไทยและสากล

วิสัยทัศน์

โรงเรียนสองภาษาระยองมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นโรงเรียนสองภาษาที่ดีที่สุดในภูมิภาคนี้