ชุมชนสัมพันธ์ด้านการศึกษา

ชุมชนสัมพันธ์ด้านการศึกษา

เราเชื่อว่าการศึกษาคือกุญแจสู่การเปลี่ยนแปลงชีวิต สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาชุมชนของเรา ภายใต้ชุมชนสัมพันธ์ที่ได้แนะนำให้ท่านได้รู้จักกันในเดือนธันวาคม 2559 นี้ ก็คือเรากำลังวางการศึกษาไว้กลางใจของชุมชนของเรานั่นเอง โดยร่วมกันกับโรงเรียนมิตรสัมพันธ์ต่างๆ โรงเรียนของเราและคณะครูได้สร้างความร่วมมือกันในระดับท้องถิ่นเพื่อสร้างชุมชนระดับในระดับโลก
โรงเรียนต่างๆจะทำงานออกมาได้อย่างดีที่สุดเมื่อร่วมงานกันและโรงเรียนสองภาษาระยองกำลังเชื่อมต่อความร่วมมือกับโรงเรียนต่างๆ เพื่อนำไปสู่นวัตกรรมและความเป็นหนึ่งเดียวนี่คือความเชื่อของเราว่าการพึ่งพากันและกันคือสิ่งที่จำเป็นเช่นเดียวกับความเสรีสำหรับอนาคตของนักเรียนของเรา

                                                                          %e0%b9%82%e0%b8%a5%e0%b9%82%e0%b8%81%e0%b9%89%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%88%e0%b8%88%e0%b8%b0%e0%b8%a8%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%a9  20161214_191225