อัตราค่าเล่าเรียน

อัตราค่าเล่าเรียน

สำหรับอัตราค่าเล่าเรียน ขอให้ท่านติดต่อสอบถามที่อีเมล์ admissions@repsrayong.com หรือทางโทรศัพท์ที่หมายเลข 038-030- 802

เรามีความยินดีที่จะเรียนแจ้งให้ท่านทราบถึงค่าเล่าเรียนปัจจุบันและส่วนลดต่างๆที่บุตรหลานของท่านจะได้รับต่อไปเรายินดีที่จะให้ท่านผู้ปกครองได้เข้ามาเยี่ยมชมโรงเรียนสองภาษาระยอง และได้รับทราบว่าโรงเรียนมีสิ่งใดที่จะนำเสนอให้บุตรหลานของท่านบ้าง