ที่อยู่โรงเรียน

โรงเรียนสองภาษาระยอง

188/46 หมู่ 4 ถนนพลา-บ้านฉาง ตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์ 21130 ประเทศไทย

ดูแผนที่จาก Google Map

เวลาทำการ

วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 07.30 - 16.30

วันหยุด: วันเสารืและวันอาทิตย์ |วันหยุดนักขัตฤกษ์


โทรศัพท์ โทรสาร และอีเมล์

โทรจากต่างประเทศ: +6638-030-801-3

โทรในประเทศ: (038) 030-801-3

โทรสาร | ฝ่ายบัญชี: (038) 030-806

ติดต่อฝ่ายวิชาการ:

วิชาการ: info@repsrayong.com

สำหรับอีเมล์ของหัวหน้าฝ่ายต่างๆ รวมถึงอีเมล์ของคุณครู
ท่านสามารถดูได้จากหน้าเว็บของบุคลากร

หากท่านต้องการนัดพูดคุยหรือประชุมกับคุณครู กรุณาติดต่อ
ที่เบอร์โทรศัพท์หลักของโรงเรียน

ติดต่อฝ่ายสนับสนุน:

การสมัครเรียน: admissions@repsrayong.com

ฝ่ายบัญชี: viparat@repsrayong.com

รถตู้โรงเรียน: busservices@repsrayong.com

ฝ่ายการตลาด: marketing@repsrayong.com