รับสมัครงาน

Recruitment

Thank you for your interest in Rayong bilingual school.

We are always keen to know that there are a variety of teachers who are committed to the various disciplines. In teaching kindergarten, elementary and secondary school, besides, we value students who come from a variety of different places. We also value the availability of teachers from the variety of schools in our school.

The Rayong bilingual school believes that professional development is of utmost importance. As a result, we strive to provide opportunities. Let our teachers get involved, share knowledge, learn from others to develop and succeed. In addition, our school also manages small classrooms. Equipped with a full range of teaching aids, health insurance, accident insurance, visas and work permits with the help of the school's human resources department. And the same paid holiday, providing free admission opportunities for children of teachers and staff.

Rayong Bilingual School is located in Ban Chang District. Only 35 minutes from Pattaya and Rayong and only 2 hours from Bangkok. Close to the beach only minutes away. We also have facilities. Shared with Garden International School. The Eastern Seabed also.

Once you know the goals and philosophy of bilingual school in Rayong. If you think you have the right qualifications and would like to apply for a job. We are very pleased. We will announce the positions that will open for you to consider throughout the academic year as detailed below.

Job placement

Position: System Administrator

Operating time: full time, flexible time

Working Location: Bangkok or Ban Chang - Can travel between these two places on occasion.

Salary: negotiable, depending on experience with work.

Start date: Start work as soon as you can.

We need staff to attend the installation and supervision of our three school management information systems (MIS). Both in Bangkok and Ban Chang, Rayong.

Applicant Qualifications:
• Fluency in both speaking and writing
• Familiarity in spreadsheet and database applications
• Pay attention to detail and accuracy

Adapt to teamwork :
• Liaise with service providers and information management systems. (In English)
• Coordinate with teachers and administrative staff. (In English and Thai)
• Data entry, updating, and sorting
• Training others On the issue of software
• Build prototype, upgrade the installation.

Interested persons can send an introductory letter to the email address. Hr@mbftaylors.com

ติดต่อเรา

กรุณาส่งเอกสารแนะนำตัวของท่านฉบับเต็มพร้อมจดหมายสมัครงานอย่างย่อเข้ามาถึงครูใหญ่ ที่อีเมล์ jobs@repsrayong.com และขอความกรุณาให้ส่งเอกสารแสดงคุณสมบัติที่ใช้ประกอบการสมัครงานแบบไฟล์สแกนพร้อมหน้าหนังสือเดินทางทุกครั้งในการสมัครงานด้วย

ทั้งนี้ ครูชาวต่างชาติท่านใดที่ได้สอนที่ประเทศไทยมาก่อนแล้ว ขอให้ท่านแสดงเอกสารระบุสถานะทางวีซ่ารวมถึงจำนวนครั้งในการสละสิทธิ์ใบอนุญาตของครูในประเทศไทยที่เคยมี