โปรแกรมเรียนพิเศษ

 เราตระหนักเป็นอย่างยิ่งว่า การเรียนวิชาการและกิจกรรมเสริมนอกหลักสูตรนั้น ต่างก็มีความสำคัญและจำเป็นซึ่งกันและกัน เราเชื่อว่าการทำให้สมดุล เป็นกุญแจสำคัญต่อความสำเร็จ ยกตัวอย่างเช่น เด็กที่เก่งด้านคณิตศาสตร์ มักจะฉลาดในด้านดนตรีด้วย งานวิจัยได้ชีชัดว่า การได้เรียนรู้กิจกรรมเสริมนอกหลักสูตรมีผลต่อการเรียนรู้ทางวิชาการอย่างยิ่ง

เป้าหมายสำคัญของเราคือการจัดการและการปรับปรุงโปรแกรมการเรียนพิเศษหรือกิจกรรมเสริมนี้ ให้เป็นแพ็คเกจที่ดีที่สุดสำหรับนักเรียนทุกคน พร้อมทั้งจัดครูไทยและครูชาวต่างชาติ สำหรับการสอนแต่ละแพ็คเกจด้วย ขอให้นักเรียนได้เรียนรู้ในสิ่งที่รักและในขณะเดียวกันก็ได้เรียนรู้ในสิ่งที่สำคัญด้านวิชาการ

ชั้นเรียนพิเศษใหม่ที่เปิดสอนในปี 2560-61 ประกอบไปด้วย การเตรียมพร้อมด้านการสอบ IELTS, การถ่ายภาพ, คอมพิวเตอร์กราฟิกและดีไซน์ และอีกมากมาย

Extra Class Brochure