ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายเนอสเซอรี่และอนุบาล

ยินดีต้อนรับสู่ระดับชั้นเนอสเซอรี่และอนุบาลของโรงเรียนสองภาษาระยอง

ผมขอถือโอกาสนี้ต้อนรับผู้ปกครองทุกท่านสู่ระดับชั้นเนอสเซอรี่และอนุบาลของโรงเรียนสองภาษาระยอง ที่ซึ่งทุกคนทุ่มเทให้กับการพัฒนานักเรียน โดยผ่านทางการเรียนรู้ขั้นปฐมวัย
เราตระหนักดีกว่าการเริ่มเข้าโรงเรียนอาจเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากสำหรับเด็ก ๆ และท่านผู้ปกครองเอง เนื่องจากสำหรับเด็กบางคนอาจเป็นครั้งแรกที่ต้องถูกแยกออกจากการดูแลของพ่อแม่หรือผู้ปกครอง ด้วยความตระหนักในเรื่องนี้ เราจึงได้จัดสภาพแวดล้อมที่น่าสนใจสำหรับเด็กเล็ก และให้มีความปลอดภัยและเอื้อต่อระดับความเข้าใจของพวกเขา พร้อมด้วยคณะครูผู้มากด้วยประสบการณ์และมีความเอาใจใส่ผู้ซึ่งตระหนักถึงความสำคัญของก้าวแรกทางการศึกษาของเด็ก ๆ เราเชื่อในเรื่องการสื่อสารและการทำงานร่วมกันกับผู้ปกครอง ว่าจะเป็นวิธีการทำให้บุตรหลานของท่านได้รู้สึกว่าท่านยังคงเป็นส่วนหนึ่งของพัฒนาการและการศึกษาของพวกเขาอยู่
ที่นี่ เราใช้การเรียนการสอนที่ทันสมัยมากในการให้การศึกษาแก่เด็กในช่วงปฐมวัย และเราได้มีการนำเทคโนโลยีล่าสุดมาใช้เพื่อให้บุตรหลานของท่านได้ซึมซับเข้าสู่การเรียนรู้โดยผ่านทางกิจกรรม ปฏิสัมพันธ์ การทำงานร่วมกัน และการสื่อสารกับผู้อื่นอย่างสนุกสนาน คณะครูของเราทุกคนมีใจรักในการให้การศึกษาแก่เด็กปฐมวัยอย่างแท้จริง และทุกท่านล้วนได้เข้ารับการฝึกอบรมด้านวิชาชีพที่โรงเรียนจัดขึ้นเป็นภาคบังคับสำหรับทุกคน เพื่อให้มั่นใจว่าพวกเขาก้าวทันการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับการจัดการศึกษา
ในด้านการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ในส่วนของเนอสเซอรี่ไปจนถึงระดับอนุบาล เราก็ได้จัดให้มีการเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านทางการปฏิสัมพันธ์กับครูต่างชาติที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ทำให้เด็ก ๆ ได้คุ้นเคยกับภาษาอังกฤษ โดยผ่านวิธีการสื่อสารอย่างเป็นธรรมชาติ และการฟังนิทาน รวมถึงการอ่านออกเสียง การเขียน การทำความเข้าใจในความหมาย ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นการสร้างพื้นฐานสำหรับทักษะในอนาคตของพวกเขา พร้อมกันนี้ เรายังมีการใส่ใจเป็นพิเศษกับการพัฒนาการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อ พัฒนาด้านทักษะทางสังคม การแบ่งปันและการใส่ใจผู้อื่นอีกเช่นกัน
เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะเรียนเชิญเท่านให้มาชมสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่เราจัดเพื่อเน้นเด็กเป็นหลัก และมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวโรงเรียนสองภาษาระยอง และเติมโตร่วมกันกับเราในอนาคต

ขอแสดงความนับถือ

นายไคลฟ์ เจนกินส์

หัวหน้าระดับเนอสเซอรี่และอนุบาล

Clive Jenkins

Mr. Clive Jenkins

หัวหน้าฝ่ายอนุบาล

การเรียนการสอน