คำกล่าวต้อนรับโดยหัวหน้าฝ่ายประถมศึกษา

คำกล่าวต้อนรับโดยหัวหน้าฝ่ายประถมศึกษา

เรามีความตื่นเต้นและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โรงเรียนสองภาษาระยอง ฝ่ายประถมศึกษา

ช่วงเวลาหลายปีของการเรียนระดับประถมศึกษาเป็นช่วงเวลาที่สุดแสนวิเศษในการศึกษาของเด็กๆ และเราก็ให้การส่งเสริมและสนับสนุนในแต่ละบุคคลและความสามารถอันสร้างสรรค์ต่างๆ ด้วย โดยหลักสูตรการเรียนการสอนแบบสองภาษาอันเป็นเอกลักษณ์ของเราที่ได้ออกแบบให้เด็กๆ ทุกคนที่มีวัฒธรรมที่มาที่หลากหลาย, มีประสบการณ์ทางการศึกษาแบบข้ามหลักสูตร ประยุกต์เอาตัวอย่างวิธีการเรียนการสอนที่ดีที่สุดมาใช้ในแบบสองภาษา ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สิ่งนี้เป็นวิสัยทัศน์ของเราที่จะเปิดโอกาสที่เป็นไปได้ต่างๆ เพื่อให้เด็กๆ ของเราที่ในอนาคตจะกลายเป็นผู้ปฏิรูปให้ชุมชนมีการเปลี่ยนแปลงเป็นแบบนานาชาติต่อไป

ในการมุ่งเน้นการพัฒนาเด็กๆ ของเราทางด้านสังคม, อารมณ์, ร่างกายและในชั้นเรียน เราได้เสนอแนวทางแบบองค์รวมในการศึกษาและหลักสูตรที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้โอกาสต่างๆ ที่น่าตื่นเต้นที่มากขึ้นสำหรับนักเรียนทั้งในเรื่องศิลปะทางภาษา, วิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์, กีฬาต่างๆ วัฒนธรรมไทยและสากล, ดนตรี, ศิลปะสร้างสรรค์, ประวัติศาสตร์, สุขศึกษา, ลูกเสือ-เนตรนารีและเข่นเดียวกับ กิจกรรมเลือกเสรี

การเรียนรู้แบบข้ามหลักสูตรทางภาษานั้นเกิดขึ้นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านการเรียนหลักสูตรศิลป์ภาษา, วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่ยอดเยี่ยมของเรา ตลอดจนคณะครูผู้ทำงานอย่างทุ่มเทและยอดเยี่ยม ซึ่งทำให้เด็กทุกคนได้รับการส่งเสริมที่จะเรียนรู้พร้อมเปิดใจผ่านการค้นหา, การแก้ไขปัญหา, การทำงานกลุ่มร่วมกันในกิจกรรมและความสร้างสรรค์ต่างๆ นอกจากนี้ เรายังเอื้อให้มีการเรียนเพิ่มเติมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งทักษะทางภาษาแต่ละบุคคลนั้นสามารถได้รับการให้ความสนใจและจะได้รับการพัฒนาต่อไปผ่านการเรียนแบบหนึ่งต่อหนึ่ง เพื่อให้มั่นใจว่านักเรียนที่มีความจำเป็นนั้นได้รับการพัฒนาตรงตามที่ต้องการ

ไม่ว่าบุตรหลานของท่านนั้นเพิ่งเรียนถึงระดับอนุบาลเมื่อไม่นานก็ดีหรือกำลังก้าวผ่านไปสู่ผู้นำในอนาคตในระดับมัธยมก็ดี เราอยู่ที่นี่เพื่อทำงานร่วมกันให้มั่นใจว่านักเรียนแต่ละคนจะได้รับความช่วยเหลือสนับสนุนที่น่าอัศจรรย์ ทั้งการส่งเสริมให้กำลังใจและความมุ่งมั่นเช่นที่พวกเขาได้วางเส้นทางของตนไว้เพื่อก้าวต่อไปในอนาคต

grant

Grant Gibson

หัวหน้าฝ่ายประถมศึกษา

การเรียนการสอน