คำกล่าวต้อนรับโดยหัวหน้าฝ่ายประถมศึกษา

คำกล่าวต้อนรับโดยหัวหน้าฝ่ายประถมศึกษา

เรามีความตื่นเต้นและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โรงเรียนสองภาษาระยอง ฝ่ายประถมศึกษา

ช่วงเวลาหลายปีของการเรียนระดับประถมศึกษาเป็นช่วงเวลาที่สุดแสนวิเศษในการศึกษาของเด็กๆ และเราก็ให้การส่งเสริมและสนับสนุนในแต่ละบุคคลและความสามารถอันสร้างสรรค์ต่างๆ ด้วย โดยหลักสูตรการเรียนการสอนแบบสองภาษาอันเป็นเอกลักษณ์ของเราที่ได้ออกแบบให้เด็กๆ ทุกคนที่มีวัฒธรรมที่มาที่หลากหลาย, มีประสบการณ์ทางการศึกษาแบบข้ามหลักสูตร ประยุกต์เอาตัวอย่างวิธีการเรียนการสอนที่ดีที่สุดมาใช้ในแบบสองภาษา ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สิ่งนี้เป็นวิสัยทัศน์ของเราที่จะเปิดโอกาสที่เป็นไปได้ต่างๆ เพื่อให้เด็กๆ ของเราที่ในอนาคตจะกลายเป็นผู้ปฏิรูปให้ชุมชนมีการเปลี่ยนแปลงเป็นแบบนานาชาติต่อไป

ในการมุ่งเน้นการพัฒนาเด็กๆ ของเราทางด้านสังคม, อารมณ์, ร่างกายและในชั้นเรียน เราได้เสนอแนวทางแบบองค์รวมในการศึกษาและหลักสูตรที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้โอกาสต่างๆ ที่น่าตื่นเต้นที่มากขึ้นสำหรับนักเรียนทั้งในเรื่องศิลปะทางภาษา, วิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์, กีฬาต่างๆ วัฒนธรรมไทยและสากล, ดนตรี, ศิลปะสร้างสรรค์, ประวัติศาสตร์, สุขศึกษา, ลูกเสือ-เนตรนารีและเข่นเดียวกับ กิจกรรมเลือกเสรี

การเรียนรู้แบบข้ามหลักสูตรทางภาษานั้นเกิดขึ้นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านการเรียนหลักสูตรศิลป์ภาษา, วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่ยอดเยี่ยมของเรา ตลอดจนคณะครูผู้ทำงานอย่างทุ่มเทและยอดเยี่ยม ซึ่งทำให้เด็กทุกคนได้รับการส่งเสริมที่จะเรียนรู้พร้อมเปิดใจผ่านการค้นหา, การแก้ไขปัญหา, การทำงานกลุ่มร่วมกันในกิจกรรมและความสร้างสรรค์ต่างๆ นอกจากนี้ เรายังเอื้อให้มีการเรียนเพิ่มเติมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งทักษะทางภาษาแต่ละบุคคลนั้นสามารถได้รับการให้ความสนใจและจะได้รับการพัฒนาต่อไปผ่านการเรียนแบบหนึ่งต่อหนึ่ง เพื่อให้มั่นใจว่านักเรียนที่มีความจำเป็นนั้นได้รับการพัฒนาตรงตามที่ต้องการ

ไม่ว่าบุตรหลานของท่านนั้นเพิ่งเรียนถึงระดับอนุบาลเมื่อไม่นานก็ดีหรือกำลังก้าวผ่านไปสู่ผู้นำในอนาคตในระดับมัธยมก็ดี เราอยู่ที่นี่เพื่อทำงานร่วมกันให้มั่นใจว่านักเรียนแต่ละคนจะได้รับความช่วยเหลือสนับสนุนที่น่าอัศจรรย์ ทั้งการส่งเสริมให้กำลังใจและความมุ่งมั่นเช่นที่พวกเขาได้วางเส้นทางของตนไว้เพื่อก้าวต่อไปในอนาคต

grant

Grant Gibson

หัวหน้าฝ่ายประถมศึกษา

ยินดีต้อนรับจากรองหัวหน้าระดับชั้นประถมศึกษา

โรงเรียนสองภาษาระยองเป็นระบบการเรียนการสอนแบบสองภาษาซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียนเรา แรงบรรดาลใจสูงสุดของเราคือการที่มีประสบการณ์ในระดับนานาชาติ ทั้งนี้คุณครูชาวไทยยังสามารถถ่ายทอดการเรียนการสอนที่แตกต่างกันตามความเหมาะสมของนักเรียนแต่ละคน เพื่อให้แน่ใจว่านักเรียนของเราจะได้รับสิ่งที่ดีที่สุด หน้าที่หลักของคุณครูทุกคนคือการคำนึงถึงนักเรียนเป็นอันดับแรก ในการตัดสินใจทุกครั้งของเราจะช่วยพัฒนาให้นักเรียนประสบความสำเร็จทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน เป้าหมายของเราคือการช่วยให้นักเรียนสามารถบรรลุผลเป้าหมายโดยการยึดใช้หลักการทั้ง 3 หลักคือ ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ คู่คุณธรรม สู่ผู้นำสังคม ซึ่งมีผลต่อประสบการณ์ในการเรียนรู้ทั้งในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ทั้งนี้ในอัตราส่วนของจำนวนนักเรียนต่อคุณครูและบุคคลากรที่มีประสบการณ์และมีคุณภาพ ทำให้มั่นใจได้ว่า REPS เป็นโรงเรียนสองภาษาที่ดีที่สุดในประเทศไทย

หน้าที่ของการศึกษาคือการสอนให้คนคิดด้วยความใส่ใจและคิดเชิงวิเคราะห์ด้วยวิจารณญาณ สติปัญญาและหลักความประพฤติ -นั่นคือวัตถุประสงค์ของการศึกษาที่แท้จริง ” มาร์ติน ลูเธอร์ คิง จูเนียร์( Martin Luther King, Jr.) " ได้กล่าวไว้
ความคิดเกี่ยวกับหลักคำสอน เป็นสิ่งสำคัญของการศึกษา นั่นคือการเรียนรู้ด้วยตนเอง การค้นพบว่า ไม่ว่านักเรียนจะสามารถแก้โจทย์ทางคณิตศาสตร์หรือการเขียนเรียงความได้แล้วนั้น นักเรียนควรจะมีสภาพแวดล้อมในการเรียนที่ปลอดภัย ไม่เพียงแต่จะประสบความสำเร็จและบรรลุเป้าหมายที่ดี แต่ถึงแม้จะผิดพลาดก็ยังสามารถที่จะปรับปรุงและแก้ไขปัญหาในทุกสาขาวิชาได้ อาจมีเนื้อหาในบางบทเรียนที่ยากขึ้น แต่นั่นจะสอนให้นักเรียนได้ผ่านความเพียรพยายาม หรือ การทดลองหลายๆครั้งเพื่อแก้ปัญหานั้นๆ ทักษะความสามารถในการแก้ไขปัญหาเป็นหนึ่งในคุณลักษณะที่สำคัญที่สุดที่นักเรียนควรมีเพื่อความเตรียมพร้อมในศตวรรษที่ 21 อีกประการหนึ่งคือความสามารถในการปรับตัว นักเรียนจำเป็นต้องพัฒนาทักษะในด้านความคิดอย่างมีวิจารณญาณเพื่อให้สามารถแข่งขันในตลาดแรงงานโลกได้
งานของผมคือ การช่วยพัฒนาทักษะทางด้านความคิด ของนักเรียนตั้งแต่ในวัยเด็ก และการตั้งคำถามเพื่อรู้จักหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาในแต่ละวันได้อีกด้วย

ผมโชคดีมากที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของ REPS ในระยะเวลา 7 ปีผมได้เห็นการเปลีี่ยนแปลงมากมายในเชิงบวก ที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลาที่แตกต่างกัน นักเรียนที่ REPS มีความเป็นมิตรมากที่สุด นั่นทำให้ผมรู้สึกมีแรงจูงใจและมีความยินดีที่ได้มาสอนที่นี่ ความเจริญก้าวหน้ามากมายที่นักเรียนแต่ละคนได้ทำไว้ ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนมันเป็นสิ่งที่ทำให้ผมรู้สึกมหัศจรรย์ นั่นทำให้ผมมั่นใจได้จากประสบการณ์โดยตรงของตนเอง ถึงผลประโยชน์ที่ดีและน่าทึ่งของการศึกษาในแบบระบบสองภาษา
นอกจากนี้การพัฒนาภายใน REPS ได้มีการดำเนินการพร้อมกับประสบการณ์ที่น่ามหัศจรรย์ และน่าตื่นเต้น จะเห็นได้ว่ามีการพัฒนาในด้านต่างๆ รากฐานที่สำคัญที่ทำให้ REPS เป็นสถานการศึกษาที่ประสบความสำเร็จ นั่นคือบุคคลากรที่มีความขยันและทุ่มเทให้กับโรงเรียน บุคคลากรแต่ละคนมีความมุ่งมั่นสม่ำเสมอที่จะช่วยให้นักเรียนแต่ละรุ่นเป็นรุ่นที่ดีที่สุดของพวกเขา ในขณะเดียวกันเราสามารถมองเห็นความพยายามได้จากคุณครูแต่ละท่านที่พยายามจะศึกษา พัฒนาตัวเองและพัฒนาบทเรียนให้ดีขึ้นอย่างสม่ำเสมอ เพื่อที่จะช่วยพัฒนาโรงเรียนสองภาษากับชุมชน REPS ให้เข้าด้วยกัน เป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการสถานการศึกษาที่ยอดเยี่ยม และสิ่งแวดล้อมที่ดีนี้ ซึ่งผมมีความมุ่งหวังไปข้างหน้าเพื่ออนาคตที่ดีของโรงเรียนสองภาษาระยอง

David Neuman

Deputy Head of Primary

การเรียนการสอน