โควต้าจากมหาวิทยาลัยต่างๆ

โควต้าที่ทางโรงเรียนสองภาษาระยองได้รับจากมหาวิทยาลัย

โรงเรียนสองภาษาระยองได้สร้างสัมพันธภาพอันดีกับมหาวิทยาลัยชั้นนำต่างๆ จนถึงวันนี้ โรงเรียนสองภาษาระยองได้รับเลือกจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ให้นักเรียนของเราได้รับโควต้า ดังรายชื่อมหาวิทยาลัยที่ปรากฎด้านล่างนี้

thammasat

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

mahidol

มหาวิทยาลัยมหิดล

Songkla

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

burapha

มหาวิทยาลัยบูรพา

Dusit

วิทยาลัยดุสิตธานี

Learning