การสนับสนุนด้านมหาวิทยาลัยและสายอาชีพ

ศิษย์เก่า

Alumni

Guidance

เราทราบดีว่าการเลือกมหาวิทยาลัยนั้นคือก้าวสำคัญในการศึกษาของนักเรียน ด้วยทางเลือกที่มีมากมายและข้อกำหนดต่างๆ ที่ครูผู้ประสานงานด้านการจัดการโควต้าและการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยของนักเรียน ม.6 ของเราให้ความดูแลช่วยเหลืออยู่นี้ นักเรียนในระดับมัธยมทุกคนจะได้รับการแนะแนวตามกำหนด เพื่อช่วยเหลือส่งเสริมนักเรียนสัปดาห์ละหนึ่งครั้งตั้งแต่ระดับม. 1 เป็นต้นไป ด้วยวิธีนี้ ในระยะเวลาที่นักเรียนศึกษาไปจนถึงม. 3 นักเรียนจะมีความมั่นใจว่าตนจะมีความสามารถมากพอในการสมัครเข้าเรียนในเส้นทางการสำเร็จการศึกษาที่ถูกต้องและเป็นหลักสูตรที่มีความเกี่ยวข้องได้ (ซึ่งอาจเป็นสายวิทย์-คณิต หรือศิลป์-ภาษา ในระดับม. 4- ม. 6)

ครูแนะแนวจะให้ความช่วยเหลือนักเรียนในเรื่องการสมัครเข้ามหาวิทยาลัยต่างๆ ทั้งมหาวิทยาลัยในต่างประเทศและมหาวิทยาลัยในประเทศไทย เช่นเดียวกับการสมัครโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนด้วย ส่วนหนึ่งของความช่วยเหลือนี้ และรวมทั้งในการช่วยให้นักเรียนได้มีการตัดสินใจในสิ่งที่ใช่และถูกต้องสำหรับนักเรียนทุกคน เรายังมีมหาวิทยาลัยหลากหลายแห่งที่มาเยี่ยมชมโรงเรียนสองภาษาระยอง (ส่วนมากอยู่ในช่วงภาคเรียนที่สอง) และคณะครูของเราก็มักได้เข้าร่วมในการสัมภาษณ์เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยกับนักเรียนม. 6 อีกด้วย

14224914_1089044614510792_7001298533071487614_n 14202534_1083207051761215_1554460478731860413_n 14141491_1083207388427848_1339412064166108094_n 14089323_1083207508427836_749149903870966962_n 14021596_1075615432520377_4511085267689099931_n

การเรียนการสอน