ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายมัธยมศึกษา

ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายมัธยมศึกษา

ฝ่ายมัธยมศึกษาของโรงเรียนสองภาษาระยอง(สภร.) ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม, การมีความคิดวิเคราะห์และการให้ความร่วมมือนักเรียนของเราเรียนรู้ในการมีส่วนร่วมและสิ่งแวดล้อมที่มีความท้าทายด้วยอัตราส่วนนักเรียนต่อครูจำนวนน้อย และใช้หลักสูตรการเรียนการสอนที่ฝ่ายได้ทำการปรับให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกระทรวงศึกษาธิการและเป็นไปตามมาตรฐานการเติบโตที่จำเป็นของโรงเรียนที่เป็นสองภาษา ที่โรงเรียนสองภาษาระยอง เรารู้ว่านักเรียนของเราจะเป็นผู้นำโลกของเราในอนาคตข้างหน้า ดังนั้น เราจึงให้การส่งเสริมที่แข็งแกร่งเพื่อให้นักเรียนมีความรับผิดชอบในการเรียนของตนและยังสอดคล้องตามนโยบายที่ให้นักเรียนแสดงออกถึงค่านิยมหลักของโรงเรียนนั่นคือ ใฝ่เรียนใฝ่รู้ มุ่งสู่คุณธรรม เป็นผู้นำสังคม

ฝ่ายมัธยมศึกษาเป็นส่วนที่ค่อนข้างมีความสำคัญในโรงเรียน เป็นการเตรียมบุตรชายและบุตรสาวทั้งหลายให้พร้อมในการออกเดินทางไปเหนือกว่าการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ทั้งครูไทยและครูต่างชาตผู้มีคุณสมบัติของเราทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดในการทำให้มั่นใจว่านักเรียนทุกคนที่จบจากโรงเรียนสองภาษาระยองออกไปพร้อมความรู้ที่เหมาะที่สุดกับความสามารถต่างๆ ของพวกเขาและ เดินไปบนเส้นทางที่นำไปสู่อนาคตที่ดี เพื่อให้บรรลุการเรียนและสิ่งแวดล้อมในการสอนที่จะช่วยให้นักเรียนได้เติมเต็มความฝันของตน เราได้นำการเรียนรู้จากประสบการณ์ของแต่ละบุคคลมาสู่นักเรียนที่มีความสามารถในระดับต่ำกว่า เช่นเดียวกับจำนวนของการเรียนหลักสูตรพิเศษต่างๆ สำหรับนักเรียนที่มีความสามารถในระดับสูงของเราด้วย ยิ่งไปกว่านั้น ครุของเรายังได้รับการพัฒนาทางวิชาชีพตลอดปีการศึกษา เพื่อให้ครูได้ปรับตัวให้ทันการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาและเทคโนโลยีต่างๆอีกด้วย

ครูมัธยมของเราล้วนมีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาและความสำเร็จของนักเรียน แต่เรารู้ว่าสิ่งนี้จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้ หากไม่มีการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากท่านผู้ปกครอง เรารู้ว่าการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนี้มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการประสบความสำแร็จของนักเรียน และนี้คือเหตุผลว่าทำไมตลอดช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นของการเปลี่ยนแปลงและการเติบโตขึ้นเหล่านี้ เราได้ทำในสิ่งที่ดีที่สุดที่จะได้แจ้งให้ท่านรับทราบอยู่เสมอ นักเรียนของเรามักสร้างสรรค์ผลการเรียนที่ยอดเยี่ยม ทั้งยังดีเด่นในการทำกิจกรรมพิเศษต่างๆ นานา และดิฉันมีความมั่นใจว่าพวกเขาจะได้ก้าวต่อไปอย่างยิ่งใหญ่ขึ้นและดีขึ้น เช่นที่เรากำลังก้าวไปข้างหน้าเช่นกัน.

amy

Amy De Nobrega

หัวหน้าฝ่ายมัธยมศึกษา

อยากฟังมั้ย ว่าศิษย์เก่าและนักเรียนปัจจุบันพูดถึงโรงเรียนสองภาษาระยองว่าอย่างไรกันบ้าง

                      

การเรียนการสอน