กีฬาและพลศึกษาสำหรับนักเรียนประถม

กีฬาและพลศึกษาสำหรับนักเรียนประถม

กีฬาและพลศึกษาสำหรับนักเรียนประถมตอนปลาย (ป.4-ป.6)

วิชาพลศึกษา

จุดมุ่งหมายในการเรียนวิชาพลศึกษา ก็เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ที่จะสร้างสุขภาพที่ดีและรู้สึกมีความสำเร็จในการมีส่วนร่วมกับกิจกรรมหลากหลาย ซึ่งเป็นการอำนวยให้นักเรียนพัฒนาทัศนคติในทางที่ดีต่อการออกกำลังกายและพัฒนานิสัยด้านการดูแลสุขภาพ ซึ่งเราหวังว่านักเรียนจะได้นำความรู้นี้ไปใช้อย่างต่อเนื่องได้ตลอดชีวิต

นักเรียนล้วนได้รับการส่งเสริมให้เรียนพลศึกษาอย่างสนุกสนาน และนักเรียนยังได้รับการสนับสนุนให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ตามความสามารถที่ดีที่สุดของตนอย่างหลากหลาย ซึ่งในระดับที่สูงขึ้นกว่าพื้นฐานนี้ นักเรียนจะได้เรียนรู้ทักษะที่ใช้สำหรับการแข่งขันกีฬาเช่นเดียวกับกีฬาอื่น ๆ เราได้มุ่งเน้นการสอนไปยังการพัฒนาด้านทักษะการเคลื่อนไหวที่จำเป็นสำหรับใช้ควบคุมการเคลื่อนไหวในกีฬาประเภทต่างๆ ซึ่งทำให้นักเรียนประสบความสำเร็จในด้านกีฬาได้

วิชาพลศึกษานั้นไม่ได้สอนเพียงในด้านขอบเขตของทักษะด้านการเคลื่อนไหวเท่านั้น แต่ยังเกี่ยวกับความคิดและอารมณ์อีกด้วย จุดมุ่งหมายของเรานั้นคือให้นักเรียนทุกคนได้มีประสบการณ์แห่งชัยชนะ เราไม่ได้มุ่งหวังการแข่งขันที่เคร่งเครียด แต่ให้นักเรียนได้ใช้ความพยายามของตนอย่างเต็มที่และเป็นผู้ชนะต่างหาก ซึ่งการเป็นนักก๊ฬาที่ดีและเป็นทีมที่ดีนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญมาก ไม่เพียงแต่การเรียนพลศึกษาในชั้นเรียน แต่ต้องนำมาใช้ในชีวิตปัจจุบันได้อีกด้วย การเป็นผู้มีน้ำใจนักกีฬานั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องมีเสมอในชั้นเรียน

ความรู้ทางด้านกายภาพนั้นต้องได้รับการระบุโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในการเรียนพลศึกษา, การกีฬา,และแม้แต่องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นส่วนผสมหลักที่สำคัญของเด็กการมีสุขภาพที่ดีขึ้น, มีความสุขและประสบความสำเร็จได้ วิชาพลศึกษานั้นไม่เพียงสอนพื้นฐานสำหรับเด็กๆ ให้สนุกกับกิจกรรมการออกกำลังกายและกีฬาต่างๆ แต่ก็ยังมีความหมายกว้างขวางสำหรับการพัฒนาสมองของพวกเขา,ประสิทธิภาพทางการเรียนและคุณภาพชีวิตโดยทั่วไปอีกด้วย

โดยเราจะมีการเรียนการสอนทักษะความรู้พื้นฐานเบื้องต้นในกิจกรรมดังต่อไปนี้

  • วิ่งผลัด
  • กิจกรรมความแข็งแรงของนักกีฬา
  • ขว้างและไล่จับ (เกมหลากหลายประเภท)
  • เกมและกีฬาตามที่มีการจัดกิจกรรม – วอลเลย์บอล, ฟุตบอล, บาสเก็ตบอล และอื่นๆ
  • เกมที่ต้องเล่นร่วมกัน
  • กิจกรรมสร้างสรรค์นันทนาการ
  • ว่ายน้ำ

การเรียนการสอน