School Business Team

REPS School Business Team

School Business Administrator_T.Nok (1)

พุทธสุข ภูอ่อนศรี (ครูนก) - ผู้จัดการฝ่ายบริหารธุรกิจโรงเรียน

ครูนก รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับหน้าที่ใหม่ในบทบาทของผู้บริหารฝ่ายธุรกิจของโรงเรียนสองภาษาระยอง เริ่มทำหน้าที่นี้ตั้งแต่เดือนกันยายน พ.ศ. 2560 เป็นต้นมา โดยได้ทำงานใกล้ชิดกับคุณครูใหญ่ เพื่อดูแลงานด้านการรับสมัครนักเรียน ฝ่ายการเงินและบัญชีส่วนหน้า งานด้านเครื่องแบบนักเรียน งานพยาบาลโรงเรียน และเป็นคณะกรรมการโรงเรียนที่ดูแลงานที่เกี่ยวกับกระทรวงศึกษาธิการ

ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของทีมบริหารธุรกิจโรงเรียน ครูนกเชื่อมั่นว่าการสื่อสารที่ดีทุกวัน ทุกวิถีทาง การสนับสนุน รวมทั้งการให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับฝ่ายวิชาการ จะเป็นสิ่งที่ผลักดันให้เกิดความสำเร็จในการทำงานของโรงเรียนเรา การสื่อสารที่ดีเป็นหัวใจของการทำงานเป็นทีม เมื่อทีมที่ยอดเยี่ยม สื่อสารได้ดีและสมำเสมอ สมาชิกในทีมก็จะมีความสุขในการทำงาน และยินดีที่จะเสนอความคิดเห็น ทั้งความคิดที่สอดคล้อง และความคิดไม่เห็นด้วย ในขณะเดียวกันทีมงานของเราก็ยินดีในการรับฟังข้อเสนอะแนะ ทั้งที่เป็นไปได้และอาจจะเป็นไปไม่ได้จากผู้ปกครอง จากนักเรียน และพนักงานของเราเอง รวมทั้งการตอบข้อคำถามต่างๆ ที่ท่านแจ้งเข้ามา ด้วยประสบการณ์ที่ครูนกเองเป็นทั้งผู้ปกครอง เพราะมีลูกและหลานเรียนที่นี่ และประกอบอาชีพครูมานานหลายปี มีประสบการณ์ในการบริหารงานในมหาวิทยาลัย ดังนั้นการเข้ามารับหน้าที่ใหม่ในการบริหารธุรกิจโรงเรียนนี้ จึงมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง เพราะนี่จะเป็นโอกาสที่ยอดเยี่ยมที่จะได้เป็นส่วนหนึ่ง ในการช่วยกันพัฒนาโรงเรียนร่วมกับคุณครู ผู้ปกครอง ทั้งนี้เพื่อสร้างความสำเร็จและประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียนของเรา และเพื่อสร้างมาตรฐานโรงเรียนสองภาษาที่ยอดเยี่ยมที่สุดในประเทศ เป็นที่ยอมรับในเอเชีย และทั่วโลก

Email K. Nok

REPS Rayong School Business Administrator K. Sine
 

พัลลภา คชาสนีย์ (ทราย) - รองผู้จัดการฝ่ายธุรกิจโรงเรียน

คุณทรายได้เข้าร่วมทำงานกับฝ่ายธุรกิจของโรงเรียนสองภาษาระยอง ในเดือนมกราคม พ.ศ.2560 คุณทรายจบการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาธุรกิจการบิน บทบาทหน้าที่ส่วนใหญ่คือดูแลการทำงานในส่วนรับสมัครเรียนให้เป็นไปด้วยความถูกต้องและราบรื่น หน้าที่ของคุณทรายยังรวมไปถึงนักเรียนเข้าใหม่, การจัดเตรียมเอกสารเพื่อยื่นต่อหรือขอวีซ่าทั้งของนักเรียนและครอบครัว, แจ้งเคลมประกันอุบัติเหตุ และเอกสารประกอบการเรียนที่เป็นทางการทั้งหมด รวมทั้งใบประกาศนียบัตร และใบแสดงผลการศึกษา และประสานงานร่วมกับคุณวิ ฝ่ายการเงินในการจัดเตรียมใบแจ้งหนี้ของค่าเล่าเรียน และค่ารถโรงเรียน ในแต่ละภาคการศึกษา

K.Fern REPS Rayong

ณัฐกุล ธรรมเกษร (เฟิร์น) - ผู้ช่วยครูใหญ่ในการสนับสนุนทีมผู้บริหาร และการสนับสนุนทีมผู้นำของแผนก

เฟิร์นเป็นสมาชิกใหม่ของทีมธุรกิจโรงเรียนและร่วมทำงานกับเราในตำแหน่งผู้ช่วยครูใหญ่และทีมผู้บริหาร ซึ่งประกอบไปด้วย หัวหน้าระดับชั้นเนอสเซอรี่ และระดับชั้นอนุบาล, ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา เฟิร์นทำงานอย่างใกล้ชิดกับกับทีมผู้บริหาร ทั้งชาวต่างชาติและชาวไทย คุณเฟรินสนุกกับการเรียนรู้ในการทำงานได้อย่างรวดเร็ว และมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาที่โรงเรียนสองภาษาระยองอย่างต่อเนื่อง คุณเฟิร์นใช้เวลามากกว่า 4 ปีในออสเตรเลีย เพื่อเรียนรู้ และจบการศึกษาสาขาการจัดการ ก่อนที่กลับมายังเมืองไทยเพื่อดูแลลูกสาว น้องอลิซ คุณเฟิร์นได้ทำงานในทีมธุรกิจโรงเรียนเกือบจะ 1 ปีแล้ว และมีส่วนร่วมโดยตรงกับการสนับสนุน และปรับปรุงในการติดต่อสื่อสารภายในโรงเรียน

 

สุภาพร นัดกระโทก (คุณอี๊ด) - ผู้สนับสนุนทีมบริหารระดับสูงและประสานงานของแผนก

คุณอี๊ด เริ่มต้นที่โรงเรียนสองภาษาระยองในวันที่ 10 พฤษภาคม 2553 ในตำแหน่งผู้ประสานงานฝ่ายซ่อมบำรุงและแม่บ้าน ก่อนที่จะย้ายไปทำนายทะเบียนโรงเรียน และผู้จัดการสำนักงาน และคุณอี๊ดได้ย้ายมารับตำแหน่งใหม่ซึ่งทำงานร่วมกันกับคุณเฟิร์นในการสนับสนุนทีมผู้บริหารระดับสูงและประสานงานแผนก คุณอี๊ดอยู่ที่โรงเรียนสองภาษาระยองเป็นเวลา 7 ปี และทำงานในตำแหน่งต่างๆ มากมาย คุณอี๊ดสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช สาขาบริหารธุรกิจ เอกการจัดการทั่วไป ในแต่ละวันอี๊ดจะเรียงลำดับความสำคัญและทำงานหลายอย่าง รวมทั้งการนัดหมายเวลาติดต่อประสานงานกับทีมผู้บริหารระดับอาวุโส ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และหน่วยงานภายในอื่น ๆ เช่นการจัดซื้อและบัญชี

K.Kat Reps Rayong
 

ผู้ช่วยฝ่ายรับสมัครนักเรียน การตลาดและการประชาสัมพันธ์

คุณแคท ได้ทำงานที่โรงเรียนสองภาษาระยองเป็นเวลาเกือบหนึ่งปีแล้ว คุณแคทจบการศึกษาในระดับ ปริญญาตรีในสาขาการสื่อสารเชิงธุรกิจ และตำแหน่งหน้าที่ของคุณแคท เป็นหน้าที่แรกๆ ที่ท่านอาจได้พบเห็นในโรงเรียนของเรา คุณแคทเน้นการให้บริการลูกค้าและความพึงพอใจ และทำหน้าที่ด้านการตลาด การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ คุณแคทยังเป็นผู้ประสานงานรถโรงเรียนและผู้ประสานงานสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ ของโรงเรียน ทุกวันคุณแคทจะคอยติดต่อสื่อสารกับผู้ปกครอง นักเรียน ครูอาจารย์และผู้มาเยือนโรงเรียน

Rafael REPS Rayong
 

ผู้ช่วยฝ่ายรับสมัครนักเรียน การตลาดและการประชาสัมพันธ์

คุณราฟาเอลเข้ามาเป็นสมาชิกโรงเรียนสองภาษาระยองเมื่อปี พ.ศ. 2558 โดยเคยร่วมงานกับโรงเรียนนานาชาติการ์เด้นท์ระยอง คุณราฟาเอลรับผิดชอบงานด้านการช่วยเหลือผู้ปกครอง นักเรียน และแขกผู้มาเยือนเรา และทำการรายงานพร้อมการติดตามการมาเยี่ยมชมโรงเรียน รวมทั้งทำงานร่วมกับคุณแคทด้านการตลาด การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ เพื่อนำเสนอและประชาสัมพันธ์การศึกษาที่มีคุณภาพแก่ผู้ปกครองในประเทศและผู้ปกครองต่างประเทศให้รับทราบข้อมูล รวมทั้งนักเรียน ครู อาจารย์ และ ผู้เยี่ยมชมโรงเรียนด้วย

Eden Torres (Nurse Eden) - School Nurse

คุณอีเด็น เป็นพยาบาลวิชาชีพที่ผ่านสอบรับรองมาตรฐานและเป็นคุณครูที่มีใบประกอบวิชาชีพ คุณอีเด็นเริ่มทำงานที่โรงเรียนสองภาษาระยองในเดือนพฤษภาคมปี 2557 ในฐานะครูผู้ช่วยโครงการอ่านหนังสือและนางพยาบาลโรงเรียน เมื่อเดือนพฤษภาคมปี 2559 คุณอีเด็นได้หน้าที่เป็นพยาบาลโรงเรียนเต็มเวลาเพื่อช่วยดูแลนักเรียนของเราที่กำลังมีจำนวนมากขึ้นอย่างรวดเร็ว หน้าที่หลักของคุณอีเด็นคือ

- ให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่นักเรียนที่ได้รับบาดเจ็บหรือป่วยในช่วงเวลาที่อยู่โรงเรียน

- ด้านอุบัติเหตุที่จำเป็นต้องติดต่อโรงพยาบาลในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุร้ายแรง

- การส่งเสริมและให้ความช่วยเหลือในการควบคุมโรคติดต่อในโรงเรียน  

-  ประสานงานกับเจ้าหน้าที่แผนกต้อนรับส่วนหน้าครูและหัวหน้าระดับ

- ให้การประเมินด้านสุขภาพ การส่งเสริมด้านสุขภาพและการป้องกันเพื่อสุขภาพที่ดีที่สุดของนักเรียนและพนักงาน

- การจัดเก็บและบริการยาที่ผู้ปกครองได้นำมาให้แก่เด็กนักเรียน

- ตรวจเช็คเพื่อให้มั่นใจว่าเครื่องมือการปฐมพยาบาลเบื้องต้นพร้อมที่จะใช้งานและสะอาด พร้อมทั้งจัดหาอุปกรณ์ในกรณีจำเป็นต้องใช้ เพื่อการช่วยเหลือนักเรียน หรือซ่อมแซมตามความจำเป็น

- ให้การศึกษาด้านสุขภาพและคำแนะนำที่จำเป็นสำหรับทุกคนตามความจำเป็น

- ปฏิบัติตามนโยบายด้านสุขภาพและการป่วย และนโยบายห้องปฐมพยาบาลของโรงเรียน โดยดำเนินการอย่างเป็นธรรมแก่ทุกคนในสถานการณ์ที่กำหนด

ฝ่ายการเงิน การบัญบัญชี และเครื่องแบบ รวมถึงสินค้าคงคลัง

คุณวิและคุณกานต์ เข้ามาเป็นสมาชิกโรงเรียนสองภาษาระยอง ตั้งแต่เดือนปี 2549 หลังจากนั้นคุณผึ้ง ก็ได้เข้ามาทำงานกับเราในปี 2557 ร่วมกับคุณวิและคุณกานต์ ทั้งสามคน คุณวิ, คุณกานต์ และคุณผึ้งมีหน้าที่ดูแลผู้ปกครอง นักเรียน ที่เป็นสมาชิกครอบครัวโรงเรียนของเรา ซึ่งจะรับผิดชอบในส่วนหน้าที่การออกใบแจ้งค่าเล่าเรียน ค่าเรียนพิเศษและค่าเรียนในช่วงฤดูร้อน ค่ารถรับส่งนักเรียน, ใบเสร็จรับเงิน และการติดตามการโอนเงินผ่านธนาคาร การขายเครื่องแบบนักเรียน รวมทั้งหน้าที่ดูแลหากนักเรียนจำเป็นต้องซื้อหนังสือใหม่ กรณีที่หนังสือหาย หรือต้องการชำระเงินสำหรับทัศนศึกษา หรือการแข่งขันต่างๆ ทีมงานเราทั้งสามคนจะช่วยให้ท่านทำธุรกรรมการเงิน ได้อย่างราบรื่น และรวดเร็ว

คุณกานต์

K.Kant REPS Rayong

คุณวิ

K.Vi REPS Rayong

คุณผึ้ง

K.Phueng REPS Rayong