Summer School

"เวิร์คช็อปการเรียนภาคฤดูร้อนปี 2560 โรงเรียนสองภาษาระยอง เปิดรับสมัครแล้วสำหรับนักเรียนปัจจุบันและนักเรียนอื่นๆ ที่สนใจ ตั้งแต่ระดับเนอสเซอรี่ถึง ม.6 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อที่ extraclassmanager@repsrayong.com.
ท่านที่สนใจรีบสมัครเข้ามา ก่อนที่เรียนจะเต็มนะคะ"
 
 

โบว์ชัวร์